ESPERANÇA DE VIDA

He observat que l’esperança de vida en Espanya es una de les tres millors esperances de vida de tot el món.

Està en la segona posició de millor esperança de vida de tot el món, el primer és Japó i el tercer és Andorra. En l’última posició estava Sierra Leona situada en Àfrica amb la mitjana d’esperança de vida de 46 anys.

Els espanyols, els homes viuen entre 80 i 81 anys, en canvi les dones viuen entre 85 i 86 anys. És una esperança de vida bastant alta si ho comparem amb els països d’Àfrica del centre com per exemple Congo, Txad, Nigèria, Sierra Leona…

 

Aquí podem observar un mapa on ens diu l’esperança de vida de tot el món:

polla

Nicolas Sorensen

INFOGRAFIA

En aquesta infografia podeu trobar els problemes que es troben presents a la vida diària dels avis i la manera en què Radars i nosaltres proposem solucionar-ho per evitar-ho.

En la infografia s’observa una part central amb el títol que deriva a subtítols. Aquests són els problemes que vam explicar en un entrada anterior. Hi ha dos que estan en un color diferent. La raó per la qual ho hem fet així, és perquè és molt difícil de resoldre, ja que són temes relacionats amb l’economia (no els hi podem donar diners).

Després d’aquests subtítols hi ha explicacions que fan referència a la solució i l’ajut que ofereix Radars.

A continuació podeu visualitzar la infografia:

image

By Noa Vives

QUANT A AUGMENTAT ELS AVIS EN RECIDÈNCIES?

Hi ha hagut estudis dient que en el 2001 hi havien 96.338 d’avis en residències en els últims 15 anys a augmentat 173.948 d’avís, això significa que ara mateix hi han 270.286 avis en residències. En percentatges diuen que hi ha un 60,9% de població espanyola que estan en vivendes col·lectives.
Ademés uns estudis revelan que el lloc on hi ha més avis en residències és a Catalunya, amb 47.988 avis, en segona posició estaria Madrid amb 37.887, en tercer lloc estaria Castilla Lleó amb 32.001 avis, en Andalusia amb 28.162 i els altres en les demés comunitat autonoma.

Aquí podem observar unas estadístiques amb percentatges de en quina comunitat autònoma hi ha mes gent en residències.

 

image

Nicolas Sorensen.

És un problema en vies de solucionar-se o s’està cronificant?

En aquesta investigació intentarem respondre aquesta pregunta: és un problema en vies de solucionar-se o s’està cronificat?
És molt difícil respondre aquesta pregunta, ja que no podem saber el que succeirà en un futur, però es pot fer una hipòtesi sobre aquest tema.

La hipòtesi consisteix que d’aquí a uns anys, la crisi hi haurà desaparegut (si tot va bé). Sabem això, ja que la crisi de superpoblació succeeix molt sovint, però dura uns 10 anys. Si va començar el 2007, segons les dades que acabo d’explicar aquest any hauria de finalitzar. Si tot va bé, aquest problema social s’haurà solucionat, perquè com ja s’ha explicat en l’entrada anterior (els problemes dels avis), molts dels problemes que pateixen estan relacionats amb l’economia. L’únic punt que no estarà solucionat, seria el problema de la solitud. Tot i així, una gran quantitat de preocupacions estaran resoltes.

Per altra banda, si som més negatius, hi ha una altra opció que seria la següent. Imagineu-vos que aquest any acaba la crisi, però que d’aquí a 4 anys comença una nova. Llavors, els mateixos problemes que tenen actualment tornarien en el futur. Per tant, altre cop hi hauria el mateix problema, és a dir, estaria cronificat.

Sempre hi haurà aquesta població que no estarà satisfeta i tindrà problemes. Aquests mai se solucionaran del tot, ja que no desapareixeran i serà difícil trobar una alternativa. Per tant, la resposta a la pregunta és que aquest problema està cronificat.

 

image

Noa Vives

Objectius del Projecte RADARS

Aquesta entrada és per informar dels principals objectius del PROJECTE RADARS. Objectius específics:

– identificar les persones grans amb risc d’aïllament i d’exclusió social.

– valorar la situació de les persones identificades.

– intervenir en funció de les necessitats que reclami.

– conscienciar a la gent davant aquestes situacions per que hi col·laborin.

– donar veu sobre el projecte pels barris

Objectius generals:

– Contribuir a què les persones més grans de 75 anys que viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn.

– Potenciar la corresponsabilitat entre els actors del barri.

– Conscienciar de la importància del procés participatiu com a factor clau d’un projecte d’acció comunitària.

– Millorar els recursos dels que disposen
Berta Campreciós

Com ajudaria un col·laborador del projecte RADARS a les persones grans?

A entrades anteriors ja hem explicat quantes farmàcies col·laboren amb el projecte RADARS i fins i tot també hem comentat molt per sobre com funciona aquest projecte, però no sabíem com ho feien tots els voluntaris per ajudar a la gent gran. Ara per fi hem trobat com una col·laboradora ajuda a les persones grans.
En aquest cas, la farmacèutica, col·laboradora del projecte, tanca la farmàcia a les 20.30. Durant el dia hi circula molta gent com per exemple turistes que han tingut alguna incidència, ja que la farmàcia està al centre de la ciutat. Però ella no es fixa amb aquests tipis de client, sinó que amb tots els clients que hi venen habitualment, que normalment són persones grans i venen a una hora determinada. Aquesta col·laboradora observa si hi ha algun canvi notable en la rutina, al comportament o a l’aspecte d’aquestes persones. Per exemple, si hi ha una senyora que sempre ve a la mateixa hora, però aquell dia no ha vingut, es dispara l’alerta. És probable que hagi tingut un imprevist i no hagi pogut venir però també és possible que, a causa de la seva edat, aquella dona s’hagi caigut a terre de casa seva i no es pugui aixecar ni demanar auxili. En aquest cas la voluntària trucaria a la senyora i si no agafa el telèfon, trucaria a emergències.


Per Laura Martínez

Quantitat de barris on treballa radars

A Barcelona el projecte radars s'organitza i es distribuiex per barris, els barris on treballa el projecte són:

Sant Martí – El Coll – Camp de l'Arpa

Ciutat Vella – Sant Pere i Santa Caterina, La Ribera

Les Corts – La Maternitat – Sant Ramon

Gràcia – El Coll

Gràcia – Vila de Gràcia, Camp d'en Grassot-Gràcia Nova

Gràcia – La Salut

L'Eixample – Nova esquerra de l'Eixample

L'Eixample – La Sagrada Familia

Horta-Guinardó Guinardó, Baix Guinardó

Horta-Guinardó Can Baró

Nou Barris – Verdun

Sant Gervasi – Sant Gervasi Galvany

Sant Andreu – La Sagrera, Navas i El Congrés – Indians

Sant Andreu – Sant Andreu

A cada barri s'administra des dels centres de serveis socials, per exemple al Coll radars s'administra des del centre de serveis socials del carrer Sargelet, on controlen i supervisen el funcionament de l'entitat al barri.

 

El paper de les farmacies al PROJECTE RADARS

El projecte RADARS conta amb la col·laboració d’un nombre elevat de farmacèutics, però quin és el seu paper en el projecte?

Segons una farmacèutica, la farmàcia és un punt de trobada en el que veuen sovint les mateixes persones, i és una oportunitat per notar si hi han canvis en la persona: el seu estat d’ànim, pèrdua de pes… És un bon punt per detectar si alguna persona (gent gran majoritàriament) està passant per un mal moment, tan sigui emocionalment o temes de salut. Per això, els farmacèutics creuen que col·laborant en el projecte poden aportar-hi molt. És a dir, són com una via de comunicació entre els afectats o gent gran i el projecte RADARS. D’aquesta manera, s’intenta evitar el risc d’ aïllament de la gent gran.

 

Berta Campreciós

6 Problemes de les persones grans

Quins són els problemes més importants que afecten els avis?

A continuació us explicaré 6 problemes que tenen les persones de 3a edat.

1. Pensions.

Actualment els avis cobren 666,77€ al mes, però cada cop més el govern ho redueix. Així doncs, un dels problemes és la pensió. A més, la gran majoria són àvies, en total unes 290 de 306, és a dir, un 94% són dones.

2. Solitud.

Molts avis estan en exclusió social, ja que els seus marits o dones han mort. Aquests en quedar-se sols opten per anar a una residència o compartir pis amb estudiants (avis amb pocs diners). Tot i que molts prefereixen estar sols abans d’abandonar el seu habitatge.

3. Pobresa i ciris econòmica.

Un estudi de la Creu Roja explica que un 68% de la població ha notat la crisi i un 24,5% els hi afecta molt. Molts d’aquests són avis i no tenen cap ajut familiar, ja que en tot cas ells han d’ajudar als seus fills (aquests amb problemes econòmics).

4. Maltractaments

Podem observar que hi ha casos de maltractaments a persones grans. La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) diu que ha augmentat un 6%. A més, molts d’aquests casos no són denunciats a la policia i els avis no tenen la suficient atenció.

5. Inseguretat

Una de les pors dels avis és la inseguretat que tenen a la nit. Pel dia estan bastant tranquils, però cau la nit i comencen les preocupacions. Tenen por perquè creuen que en qualsevol moment els robaran.

6. Medicaments

Molts avis tenen problemes físics i prenen medicaments. Aquests abans eren gratis, però actualment has de pagar-los. Per això, les persones grans prefereixen no prendre’l per no pagar, ja que són cars.

 

By Noa Vives.

Investigació de l’entitat “Projecte Radars”

A Barcelona hi viuen 1.613.393 persones de les quals l’11,5% tenen més de 75 anys i el 31,4% d’aquestes, viuen soles. Moltes d’aquestes persones han escollit continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades i així volen continuar vivint la resta de la seva vida. Per contribuir al benestar d’aquestes persones que desitgen continuar vivint al seus barris, l’Ajuntament, conjuntament amb els veïns i veïnes, farmàcies, comerciants i associacions, han posat en marxa el Projecte Radars.

Què és el Projecte Radars?

El Projecte Radars és una iniciativa que va néixer al districte de Gràcia amb l’objectiu d’ajudar i facilitar que les persones grans que viuen o es senten soles, puguin continuar vivint a casa seva garantint el seu benestar social. És una xarxa de prevenció en la qual hi participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als barris.

Quin és l’objectiu del Projecte Radars?

Ajudar i facilitar que les persones grans puguin continuar vivint a a casa seva garantir-ne el seu benestar. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social i disminuir la solitud no volguda.

Com funciona el Projecte Radars?
Des del projecte es demana als voluntaris que estiguin atents a la dinàmica diària de les persones grans que coneixen i que, si detecten algun canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte, i no es té l’opció d’apropar-se a aquesta persona, es posin en contacte amb el projecte.
Als radars se’ls facilita un número de telèfon del centre de serveis socials i una adreça de correu electrònic perquè puguin comunicar-ho. Les persones grans detectades són valorades pels professionals dels Serveis Socials, que intervenen conjuntament amb la xarxa del barri en cas de necessitat.

 

 

Laura Martínez